Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Storumans kommun - Kommunstyrelsen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Kommun och politik - Autogiro
Betalare
 
Kontaktperson
Betalningsmottagare

Storumans kommun                     Orgnr: 212000-2577
Ekonomikontoret
923 81  STORUMANUnderskrift kontoinnehavare
Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalen senare angivet konto, på begäran av angiven betalningmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodag") via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivandet behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleveranstör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.

Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.


Undertecknad blankett skickas till

Storumans kommun
Ekonomikontoret
923 31  STORUMAN